בלוג

מהי הסתברות?

הסיכוי שמאורע מסוים יתרחש מתוך מספר מאורעות אפשריים.               

הסיכוי בא לידי ביטוי במספר שבין 0 ל-1 (הסתברות 0= המאורע הרצוי לא יקרה בשום דרך, הסתברות=1 המאורע יקרה בוודאות), בכל שאר המקרים יתקבל שבר בין 0, ל-1.

כיצד נחשב הסתברות של מאורע יחיד?