מדיניות פרטיות

הקדמה

אנו מכבדים את פרטיותך ולפיכך החלטנו לפרסם את מדיניות הפרטיות הזו אשר תסביר לך כיצד אנו משתמשים במידע שאתה מספק לנו או שנאסף על ידינו בעת שימושך באתר, ומגנים על פרטיותך בזמן שאתה משתמש בשירותים שלנו. אנא שים לב כי אין כל חובה עליך על פי חוק למסור את המידע אשר אנו מבקשים, אולם אי מסירתו תמנע ממך להירשם לאתר ולעשות שימוש בשירותים. הרשמתך לאתר והשימוש שלך בשירותים שלנו מהווה הסכמה מצדך לשימוש במידע שנאסף בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות זו מהווה חלק אינטגראלי מתנאי השימוש באתר ובשירותים המפורטים בכתובת: https://www.lessoons.co.il/תנאי-שימוש.

אנו עשויים לשנות מדיניות זו או תנאים והגבלות נוספים שחלים על השירותים, על מנת, לדוגמה, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עלייך לעיין בתנאי מדיניות זו באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים במדיניות זו בדף האינטרנט שלנו, בכתובת הבאה: https://www.lessoons.co.il/מדיניות-פרטיות, וכל שינוי ייכנס לתוקפו בהתאם למועד שיפורסם באתר על ידינו.

האמור במדיניות פרטיות זו נכתב בלשון זכר אך ורק מטעמי נוחות, אך הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד, וכמו כן, האמור בלשון יחיד מתייחס אף ללשון רבים, ולהפך. אנא שים לב שכל מונח אשר נעשה בו שימוש במדיניות זו אך אינו מוגדר כאן, תוענק לו המשמעות הקבועה למונח כאמור בתנאי השימוש.


המידע שנאסף

בעת הרישום לאתר, השימוש בו והשימוש בשירותים שלנו אנו נאסוף מידע עליך ועל השימוש שאתה עושה בשירותים ובאתר. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, כגון מוצרים ושירותים שהזמנת או ביצעת, בהתאם לנסיבות, אמצעי התשלום ששימשו אותך במידה והינך מורה, תגובות אשר העלת לאתר וכיו"ב. ברובו זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת עדכון נתונים באתר, אך בחלקו זהו מידע הנאסף אוטומטית על ידי המערכת הממוחשבת שלנו על מנת לאפשר לך שימוש טוב יותר בשירותים. אנא שים לב כי חלק מהמידע שהזנת או נאסף עליך נשמר רק כמידע סטטיסטי ומצטבר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך אלא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה שלנו.


אופן השימוש

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים כדי לספק את השירותים, לתחזק ולשפר אותם, לפתח שירותים חדשים וכדי להגן על המשתמשים שלנו. כמו כן, אנו משתמשים במידע זה כדי להציע לך תוכן מותאם – למשל, תוצאות חיפוש רלוונטיות יותר. כל שימוש במידע ייעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות הדין החל. עם רישומך לאתר ושימושך בשירותים אתה מאשר כי הנך מודע לכך שאנו רשאים ועשויים לשמור, לגבות, לעיין ולגלות כל תוכן ומידע שתשתף באתר בכל דרך, לרבות מודעות, פרטים אישיים והודעות, אם נידרש לכך על פי כל דין או אם נסבור שיש בכך צורך לשם הגנה על זכויות, בטיחות או רכוש שלנו, של משתמשי האתר ו/או של הציבור. כאשר אתה יוצר עמנו קשר אנו עשויים לתעד את התקשורת איתך כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עלול להיתקל בהן. אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא"ל שסיפקת לנו (אם עשית זאת) ומספר הטלפון הסלולרי שלך כדי להודיע לך על השירותים שלנו, למשל, כדי להודיע לך על שינויים או שיפורים שיחולו בקרוב או כדי לשלוח אליך מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמתך לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם למפורט בתנאי השימוש. לידיעתך, ביטול האפשרות לקבלת מידע כזה עלולה לגרום לניתוק שלך מן השירותים בכללותם. בשלב זה השרתים בהם אנו משתמשים מצויים בישראל, אולם אנו רשאים להעבירם בכל עת למקום אחר ולעבד מידע הקשור אליך בשרתים הממוקמים במקומות אחרים בעולם, ללא צורך להודיע לך על כך. השירותים שלנו מאפשרים לך לשתף מידע עם אחרים. זכור כי כאשר אתה משתף מידע באופן ציבורי, מנועי חיפוש יוכלו להכניס אותו לאינדקס שלהם.


עיון, עדכון ותיקון פרטים

אנו שואפים לספק לך גישה לפרטים האישיים שלך. אם הפרטים שגויים, אנו שואפים לתת לך דרכים לעדכן אותם במהירות או למחוק אותם – אלא אם כן עלינו לשמור את הפרטים על פי דין או על פי חוזה בו אנו קשורים. פנייה כזאת יש להפנות אלינו במייל contact_us@lessoons.co.il.

בעת עדכון הפרטים האישיים שלך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנוכל לענות לפנייתך. אנו עשויים לדחות בקשות שכבר הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים, בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות או לא סבירות. אנו שואפים לתחזק את השירותים שלנו באופן שיגן על המידע בפני מחיקה הנעשית בשוגג או במזיד. בשל כך, לאחר הסרת מידע מהאתר, ייתכן שלא יימחקו באופן מיידי עותקים שנותרו בשרתים הפעילים שלנו וייתכן שלא יוסר מידע ממערכות הגיבוי שלנו.


שיתוף צדדים שלישיים

איננו משתפים מידע אישי עם חברות, ארגונים ואנשים אחרים, למעט במקרים הבאים: (1) פרטים אישיים רגישים או אחרים שהסכמת במפורש לחלוק עם אחרים כחלק מן השימוש בשירותים; (2) פרטים שהעברתם לצדדים שלישיים נדרשת על פי דין או על מנת לאכוף תנאי שימוש אלו או על מנת לזהות, למנוע או לטפל בכל צורה אחרת בנושאי תרמית, בסוגיות אבטחה או בבעיות טכניות, או להגן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או באבטחת המידע של האתר, של המשתמשים שלנו או של הציבור, ככל שהדין דורש או מתיר זאת; (3) מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי, על מנת להראות את מגמות השימוש הכלליות בשירותים שלנו, או מידע שבחרת לשתף עם משתמשים אחרים באתר, נתונים שעדכנת באתר, תמונות שהעלית לאתר וכד' וכל זאת ללא זיהוי אישי שלך; (4) מידע שיהיה עלינו להעביר למשקיעים או רוכשים פוטנציאליים של פעילותינו (אולם, במקרה כזה, אנו נוודא כי רוכש כאמור יקבל מדיניות פרטיות זו או יעדכן אותה ויודיע לך על עדכון כאמור).


מידע שנאסף ישירות על ידי צדדים שלישיים

אנו מתירים לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסומות באתר ובאמצעות האתר, והשירותים עושים שימוש בהפניות לאתרים של חברות אלו. המודעות שבהן אתה צופה בעת שימוש באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות קבצי Cookies במחשבך או בהתקן הנייד בו אתה עושה שימוש. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות שלנו ואנו לא אחראיים על כך.


אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן עלינו ועל המשתמשים שלנו מפני גישה בלתי מורשית למידע שבידינו, שינוי בלתי מורשה, חשיפתו או מחיקתו של המידע. כך למשל אנו עושים שימוש בשרתים מאובטחים ומצפינים מידע רגיש הנשמר במערכת השרתים. אנא שים לב כי בעוד שמערכות ונהלי אבטחת המידע שאנו מיישמים מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים ששירותינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

על מנת שנוכל לפעול כאמור ביחס אליך ולמידע שאתה מספק, הנך מתבקש (ובעצם הרישום לאתר והשימוש בשירותים שלנו הנך מאשר הסכמתך) להימנע, בין היתר, מן הפעולות הבאות:
(1) לא תפרסם באתר או באמצעותו מידע כספי, רפואי או אחר רגיש של אף אדם או גורם אחר. (2) לא תאסוף תוכן או מידע של משתמשים ולא תיכנס אל או תפעיל את השירותים בצורה אחרת, באמצעים אוטומטיים (כגון מנועי איסוף, רובוטים, עכבישים או שואבי תכנים) ללא הרשאה מראש מאתנו; (3) אם אתה אוסף מידע מהמשתמשים, עליך: לקבל את הסכמתם, להבהיר שאתה (ולא אנחנו) הוא מי שאוסף את המידע שלהם, ולפרסם מדיניות פרטיות, ככל שהנך נדרש לכך על פי החוק, שמסבירה איזה מידע אתה אוסף וכיצד תשתמש בו; (4) לא תשיג בעורמה פרטי התחברות או גישה לחשבון השייכים למישהו אחר.

מחיקת נתונים ממערכת האתר

על מנת למחוק את הנתונים שנאספו לגביך בעת השימוש באתר, יש להתחבר לחשבון שלך. לאחר מכן דרך התפריט להכנס לעמוד ״הגדרות״ וללחוץ על הכפתור ״מחיקת פרופיל״. אם נתקלת בבעיה בהתחברות לחשבון, ניתן לפנות אלינו לתמיכה טכנית דרך המייל office@lessoons.co.il ונשמח לעזור.