משה טטר

מורה פרטי משה טטר

הנדסה ביורפואית, בוגר, אוניברסיטת בן גוריון
מלמד בפתח תקווה
בדיקה

 תאור מפורט

כגדכגדכדגכ כגדכדגכדג כגדכדגכדג כדגכעדגכדגכ
כדגכדגחכלךדגחך כדגחליכדגחל כדגחלכידגלח כדגחליכדגחל כדגחליכלדג כחלדגיחלכד כחלגידכחלד כגחלדיכחלדג
כגדכגדכדגכ כגדכדגכדג כגדכדגכדג כדגכעדגכדגכ
כחלגידכחלד כגחלדיכחלדג

 השכלה

בוגר תואר ראשון בהנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן גוריון (2012-2016)

 ערי לימוד

 חוות דעת והמלצות   כתוב חוות דעת