תנאי שימוש

הקדמה

האמור בתנאי השימוש האלו נכתב בלשון זכר אך ורק מטעמי נוחות, אך הוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד, וכמו כן, האמור בלשון יחיד מתייחס אף ללשון רבים, ולהפך. אנו מודים לך על כניסתך לאתרנו, המשמש כפלטפורמת מסחר בשירותים שמקשרת בין תלמידים שצריכים עזרה בנושא לימוד מסויים (להלן – "התלמיד" , ״המשתמש״ ו"נושא הלימוד", בהתאמה) לבין משתמשים אחרים שמוכנים ללמד את התלמיד את אותו נושא לימוד תמורת תשלום מסויים (להלן – "המורה" , ״המורה הפרטי״). המידע, התכנים והשירותים בקשר עם השימוש בפלטפורמה (להלן – "השירותים") ניתנים על ידי חברת "Lessoons LTD" (להלן - ״החברה״ , ״lessoons״ , ״אנחנו״). ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת office@lessoons.co.il. השימוש והגלישה באתר Lessoons (להלן – "האתר״) ובאיזה מהשירותים המוצעים ו/או המצויים בו, כפוף לתנאי השימוש באתר כפי שיפורטו להלן. בשימושך באתר הינך מביע הסכמתך לתנאי שימוש אלה, ומאשר בזאת שקראת והבנת את כולם. אנא שים לב כי תנאי השימוש מהווים חוזה משפטי בינך לבינינו ועליך לקרוא אותם בעיון ובתשומת לב. אנו עשויים לשנות תנאי שימוש אלה וכן תנאים והגבלות נוספים שחלים על השירותים, על מנת, לדוגמה, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עליך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים אלה בדף האינטרנט שלנו, בכתובת הבאה:https://www.lessoons.co.il/תנאי-שימוש, וכל שינוי ייכנס לתוקפו בהתאם למועד שיפורסם באתר על ידינו. אתה נדרש בכל עת לפעול בהתאם לתנאים המפורטים להלן, כפי שיתוקנו מעת לעת. אנא שים לב כי אם הינך אדם פרטי (ולא ישות משפטית, כגון חברה, שותפות או כד') עליך להיות בן 18 שנים או יותר על מנת להתקשר עימנו בהסכם זה, להירשם באתר ולהשתמש בשירותים. אנא אל תשתמש בשירותים אם אינך בגיל המותר. אנא שים לב שבאישור תנאי שימוש אלו ובעצם עשיית שימוש באתר ובאיזה מן השירותים הנך מאשר כי הינך בגיל הנדרש.


רישום לאתר

על מנת לבצע פעולה ו/או להשתמש ביישומי האתר ו/או לקבל פרטים כלשהם לגבי השירותים המופיעים באתר, אתה נדרש להרשם לאתר וליצור חשבון משתמש. הינך מודע לכך ומסכים שבשביל לספק לך שירות באתר, הפרטים שתזין בהרשמה כמו שם מלא, טלפון, כתובת מייל, עיר מגורים וכל מידע אחר שהזנת בתהליך ההרשמה, יפורסמו באתר, או יעברו לתלמידים שיבקשו ליצור איתך קשר במהלך שיחות עם נציגי שירות של האתר ו/או מערכות אוטומטיות. תוכל לעשות זאת תוך שימוש בפרופיל המשתמש שלך בפייסבוק או באמצעות הרשמה רגילה בעזרת כתובת הדוא"ל שלך, ולאחר מכן, להשלים הליך יצירת חשבון משתמש בהתאם להוראות שיוצגו לך. הרישום לאתר מותנה באישור תנאי השימוש האלו ע"י סימון סימן ✔ במקום המיועד לכך. מובהר בזאת כי ללא אישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש וכי הינך מסכים לכל תנאי השימוש לא יהא באפשרותך ליצור חשבון משתמש באתר ולהשתמש בשירותים. בעת הצטרפותך ורישומך לאתר, אתה מתחייב לספק מידע מהימן, מדויק, מלא ועדכני בקשר עם הפרטים שמסרת, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. אם תשנה כל פרט אשר הינו מהותי לצורך קיומה התקין של מטלה, אנא עדכן את פרטי חשבונך בהקדם. אנא שים לב שבאפשרותך לבטל את הרישום באתר בכל רגע נתון בכתובת: https://www.lessoons.co.il/users/settings/freezeCloseSettings.


השימוש בשירותים שלנו

אנא אל תשתמש בשירותים לרעה. לדוגמה, אל תשבש את השירותים שלנו ואל תנסה לגשת לאתר בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק ובכפוף להוראות שאנו מספקים. אנא אל תשתמש בשירותים שלנו שלא בצורה לה הם נועדו. לדוגמא, אין לפרסם מספר טלפון, דואר אלקטרוני, לינק לאתר כלשהו, שלא בשדה המיועד לכך, ואך ורק בשדה המיועד לכך. אין להשתמש במערכת ההודעות של האתר ו/או בפרטי הקשר של המורים לצרכים שאינם קביעת שיעור או בירור פרטים נוספים לצורך קביעת שיעור. חל איסור לשלוח מודעות דרושים, פרסומות מכל סוג שהוא, או הודעות שאינן בקשר עם השירותים דרך פרטי הקשר שהושגו בעזרת האתר.
אתה רשאי להשתמש בשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין, וכקבוע בתנאי שימוש אלו. אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מקיים תנאים אלו, או אם יש לנו חשד להתנהגות בלתי הולמת. מלוא זכויות הקניין הרוחני, הן בשירותים והן באתר, מצויות בבעלותנו הבלעדית (או שיש לנו רישיון שימוש בהן). השימוש בשירותים שלנו אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן שאתה מקבל גישה אליו. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהשירותים שלנו אלא אם כן קיבלת את אישורנו כדין. תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש בסימני מסחר, תמונות או סמלים כלשהם שנמצאים בשימוש בשירותים שלנו, לרבות לא להעתיק, לשכפל, להפיץ ולפרסם אותם. אל תסיר, תסתיר או תשנה הודעות המוצגות בתוך האתר או בעת השימוש בשירותים. כפי שיפורט בהמשך, השירותים שלנו מציגים בין השאר גם תוכן שאינו שלנו (לדוגמה – הודעות, מידע או תמונות שמעלים משתמשים אחרים, שמות, מודעות ופרסומות של גופים אחרים). תוכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את המדיניות שלנו או את החוק. אף על פי כן אין פירוש הדבר בהכרח כי אנו בוחנים את התוכן של אותם צדדים שלישיים, על כן אל תניח כי אנו עושים זאת.


הגנה על זכויות שלנו ואחרים / התוכן שלך באתר

(1) אל תפרסם תוכן ואל תנקוט באמצעות השירותים ו/או האתר שום פעולה אשר מפרה את זכויותיו של מישהו אחר או מנוגדת לחוק ו/או לכללים של האתר באופן אחר; (2) אנו נהיה רשאים להסיר כל תוכן או מידע שאתה מפרסם באתר אם אנו סבורים שהם מפרים הוראות אלו או את מדיניותנו או כל דין; (3) אנו נהיה רשאים לשנות לפי שיקול דעתינו הבלעדי את התוכן שהזנת בפרופיל האישי שלך באתר, לרבות שינוי מחיר השיעורים איתך שיפורסם באתר ו/או להציע מבצעים לתלמידים בשמך עבור קידום מכירות באתר; (4) אם אתה סבור שזכויות הקניין הרוחני שלך נפגעו באופן כלשהו אנא הודע לנו באופן מיידי; (5) אם הסרנו את התוכן שלך בשל הפרת זכויות קניין רוחני של גורם אחר, ואתה סבור שהתוכן הוסר בשוגג, אנא הודע לנו באופן מיידי; (6) אם הפרת שוב ושוב זכויות קניין רוחני של אנשים אחרים, אנו עלולים להשבית את השימוש שלך בשירותים ובאתר על פי שיקול דעתנו; (7) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אינך רשאי להשתמש בזכויות היוצרים או בסימנים המסחריים שלנו או בסימנים דומים שעלולים לגרום לבלבול, אלא אם קיבלת מאיתנו רישיון שימוש מראש ובכתב; (8) לא תפרסם תקשורת מסחרית שלא אושרה (כגון דואר זבל); (9) לא תיקח חלק בפעילויות שיווק רב שכבתי בלתי-חוקיות באמצעות האתר; (10) לא תעלה וירוסים או קודים זדוניים כלשהם לאתר; (11) לא תנהג בבריונות כלפי משתמש, לא תאיים ולא תטריד משתמשים; (12) לא תפרסם או תציע תחרויות, פרסים או הגרלות באמצעות שימוש באתר ללא אישורנו מראש; (13) לא תעשה דבר שעלול להשבית, להעמיס יתר על המידה או לשבש את הפעולה התקינה או את המראה של האתר; (14) לא תאפשר ולא תעודד הפרות כלשהן של תנאי שימוש אלו על ידי אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לצורך סעיף זה, תוכן אשר הינו מנוגד לכללים של האתר ייחשב בין היתר (אך לא רק) (1) תוכן לא חוקי על פי הדין החל, לרבות תוכן אשר יכול לשמש לצורך יצירה, פרסום, הפצה, מתן או קבלה של סחורות או שירותים בלתי חוקיים; (2) תוכן אשר הינו פוגעני (לרבות, ללא הגבלה, תוכן משמיץ, מאיים, מגלה אלימות או פורנוגראפי); (3) תוכן שמגלה, או יש חשש שיגלה, מידע אישי (סודי, קנייני או אחר) של משתמש כלשהו או כל צד שלישי וזאת מבלי לקבל הסכמתו לכך; (4) תוכן אשר הינו מפלה, מטעה, כוזב או מזויף (למשל, תוכן אשר מהווה תגובה שקרית, כוזבת או מטעה להודעות או מודעות המפורסמות באתר); (5) תוכן זדוני (למשל, תוכנות זדוניות או תוכנות ריגול); (6) תוכן שמציע, מקדם, מפרסם, או מספק קישורים לפרסום או פרסום אוטומטי של מוצרים או שירותים אשר אינם במסגרת האתר. חברת פלקסי מתחייבת לא להעביר אתr פרטי האשראי לצד ג'.‏


התוכן שלך בשירותים שלנו

חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך לשלוח תוכן. הבעלות על זכויות הקניין הרוחני הקיימות לך בתוכן זה נותרת בידיך. כאשר אתה מעלה או שולח תוכן לשירותים שלנו בדרך זו או אחרת, אתה למעשה מעניק לנו ולאלו עמם אנו עובדים רישיון כלל עולמי, לא מוגבל, תמידי, בלתי חוזר וללא תשלום לשימוש בתוכן זה, לארחו, לאחסנו, לשחזרו ולשנותו, ליצור ממנו יצירות נגזרות, לפרסם אותו, לעשות בו פעולות, להציג אותו לעיני הציבור ולהפיץ אותו. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה מוגבלות למטרות של הפעלה, קידום ושיפור השירותים שלנו ופיתוח שירותים חדשים. רישיון זה ימשיך להיות תקף גם אם תפסיק להשתמש בשירותים שלנו. אנא ודא כי יש בידך הזכויות הנחוצות כדי להעניק לנו רישיון מסוג זה עבור כל תוכן שתעלה לאתר.


רישיון שימוש בשירותים שלנו

בכפוף לתשלום התמורה כמפורט בתנאי שימוש אלו ובאתר, אנו מעניקים לך רישיון אישי מוגבל, כלל עולמי ולא בלעדי, שאינו ניתן להעברה וניתן לביטול על ידינו בכל עת, אשר מאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים. רישיון זה נועד למטרה אחת והיא לאפשר לך להשתמש בשירותים וליהנות מהם כפי שאנחנו מספקים אותם ובאופן שתנאים אלו מתירים. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור או להחכיר חלק כלשהו מהאתר ו/או השירותים שלנו או כל חלק מהם, ואינך רשאי ליצור עבודות נגזרות, להדר לאחור (reverse engineer) או לנסות לחלץ את קוד המקור של התוכנה באמצעותה ניתנים השירותים בכל דרך אחרת, אלא אם קיבלת מאיתנו הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, לעשות זאת.


שינוי וסיום השימוש בשירותים שלנו

אנו עשויים לשנות ולשפר את השירותים ואת האתר באופן שוטף. אנחנו עשויים להוסיף או להסיר פונקציות או תכונות מעת לעת, ואנחנו גם עשויים להשעות או להפסיק את מתן השירותים לגמרי, או להוסיף או ליצור הגבלות חדשות בשירותים בכל עת. אם נפסיק שירות מסוים אשר הינו מהותי אנו ניתן לך התראה זמן סביר מראש, אם וככל שניתן באופן סביר לעשות כן, והזדמנות לקבל מידע שלך אשר מאוחסן בשרתים שלנו ומופיע באתר, בהתאם להוראות הקבועות במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה וניתן לראותה בכתובת https://www.lessoons.co.il/מדיניות-פרטיות. אנא שים לב שאתה יכול להפסיק את השימוש בשירותים שלנו בכל עת כפי שמפורט לעיל.


תשלום בגין השירותים של האתר / מדיניות ביטול עסקה

האתר מציע למורים שירותים שאינם בתשלום, לצד תכניות בתשלום, לבחירתם. השירותים הכלולים בתכניות בתשלום, כמו גם תנאי התכניות ומחיריהן, מפורטים בעמוד בתכניות באתר: https://www.lessoons.co.il/תכניות.
אנו שומרים לעצמינו את הזכות לשנות את מחיר התכניות, את השירותים אותם הן מאפשרות ואת הזכויות הניתנות למורים המנויים להן, וזאת בכפוף להודעה מראש.
יובהר כי ההצטרפות לתכניות בתשלום, כמו גם תשלום התמורה, אינם מקנים למורה בטוחה או התחייבות למספר התלמידים שישכרו את שירותיו, יצרו איתו קשר, או יצפו בפרטיו, אלא מקנים לו דירוג גבוה יותר בין תוצאות החיפוש הרלוונטיות אליו בלבד, והכל כמפורט בתנאי התכנית.
במידה והמורה רכש מנוי לאחת מתכניות האתר ולאחר מכן התחרט ו/או החליט שהיא לא מתאימה לו ו/או החליט שהיא לא לשביעות רצונו, באפשרותו לשנות, לעזוב, לא לחדש את התכניות בכל שלב שירצה, וזאת ע"י עצירת המנוי באתר באופן מיידי. כל עת והמורה לא עצר את חידוש התכנית, ייחשב הדבר שהוא מנוי לתכנית ואנו נמשיך לספק לו את שירותי התכנית. במצב זה לא תהיה למורה הזכות לבוא בטענות לאתר בגין אי שביעות רצונו ובקשה לזכותו בגין התקופה בה לא היה שבע רצון. במקרה שמנויו של מורה נעצר או הופסק, מכל סיבה שהיא, תהיה שמורה לנו הזכות לסרב לחדש את מנויו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
במקרה וכרטיס האשראי יידחה מסיבה כלשהי ולא יתבצע חיוב למורה יווצר חוב כלפי האתר.


ההתחייבויות והגבלות האחריות שלנו

אנו מספקים את השירותים ברמה מסחרית סבירה של מיומנות ואנו מקווים כי תיהנה להשתמש בהם, אך יש דברים מסוימים שאיננו מבטיחים לספק בקשר עם השירותים שלנו. פרט למצוין במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאים והגבלות נוספים אשר יפורסמו על ידינו, אנו או הספקים או המפיצים שלנו אינם מבטיחים או מתחייבים לדבר ספציפי בנוגע לשירותים. לדוגמה, איננו נותנים התחייבות כלשהי לגבי התוכן שבשירותים, לגבי הפונקציות הספציפיות של השירותים, או לגבי המהימנות, הזמינות או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך. אנו מספקים את השירותים "כמות שהם" (“As Is”), ללא התחייבות מפורשת או משתמעת להתאמה למטרה ספציפית כלשהי, יכולת סחר או אי-הפרה, ככל שהדין מתיר זאת. איננו מתחייבים שהשירותים יהיו תמיד בטוחים, מאובטחים ונקיים משגיאות, וירוסים, תולעים או קוד זדוני אחר, או שיפעלו תמיד או כראוי וללא הפרעות, עיכובים או פגמים. איננו אחראים על הפעולות, התוכן, המידע או הנתונים שלך ו/או של צד שלישי, ואתה פוטר אותנו, את מנהלינו, ספקינו, עובדינו, מפיצינו וסוכנינו מכל תביעה ונזק, ידועים או לא ידועים, אשר עולים מתוך או קשורים לכל טענה שיש לך כנגד צד שלישי כאמור. אם גורם כלשהו יגיש נגדנו דרישה או תביעה הקשורה לפעולות, לתוכן או למידע שלך, תשפה אותנו בגין ותגן עלינו מפני כל נזק, אובדן והוצאה, מכל סוג (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד סבירים), הקשורים לתביעה כזו. על אף שאנו מספקים למורים ולתלמידים כללי התנהלות, איננו שולטים בפעולות שמי מהם מבצע בשירותים ואיננו אחראים על תוכן או מידע שמי מהם מפרסם או משתף באמצעות האתר ו/או פלטפורמות אחרות. איננו אחראים על שום תוכן או מידע פוגעניים, בלתי הולמים, מגונים, לא חוקיים או אחרים, שבהם אתה עשוי להיתקל. איננו נושאים באחריות להתנהלותו של אף מורה או תלמיד, בין אם מקוונת ובין אם לא מקוונת, כמפורט לעיל ולהלן.


אחריות בגין השירותים והמטלות

השימוש באתר ובשירותים שלנו הינו באחריותך הבלעדית. אנא שים לב כי ככל שמפורסמות באתר המלצות, חוות דעת וכד' בקשר עם תלמיד, מורה או נושא הלימוד, הרי שמדובר בחוות דעת סובייקטיביות של מפרסם חוות הדעת ועל דעתו, ללא כל מעורבות או נטילת אחריות על כך מצידנו, וכל פעולה (או הימנעות מפעולה) על פיהן על ידך ייעשה באחריותך הבלעדית. אנו לא נהיה אחראים בשום אופן בקשר עם כל שירות ו/או מוצר ו/או הודעה ו/או מצג אשר ניתנים על ידי תלמיד או מורה בקשר עם נושא לימוד ו/או בגין כל פעולה בקשר עם נושא לימוד כאמור (לרבות בקשר עם מועד האספקה של השירות, אופן ביצוע השירות וכד'), והאחריות הבלעדית בגין האמור לעיל, ובגין כל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם עקב פעולה (או הימנעות מפעולה) בקשר עם האמור לעיל, תחול על התלמיד ו/או המורה, בהתאם לנסיבות, ולא עלינו. למען הסר ספק יובהר בזאת כי כל נושא לימוד מכל סוג שהוא שילומד בעקבות פניה של תלמיד למורה יסוכם ישירות אך ורק בין המורה לבין אותו תלמיד שפנה אל המורה, באמצעות המנגנון הקבוע באתר, ואנו איננו ולא נהיה צד לעסקה כזו או כל חלק שלה. אנו (וכך לגבי הספקים והמפיצים שלנו) לא נהיה בשום אופן אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל מעשה או מחדל ולא נישא בכל נזק ישיר או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי בקשר עם השימוש (או חוסר היכולת להשתמש) באתר ו/או השירותים, ובכלל זה בגין אבדן רווחים, הכנסות או נתונים, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים אחרים, נזקים מיוחדים, נזקים תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים . במידה וייקבע בפס"ד חלוט על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי אנו אחראים באופן כלשהו, הנך מסכים ומאשר בזאת, באופן מפורש וחד משמעי, שהיקף האחריות הכוללת שלנו ושל הספקים והמפיצים שלנו בגין כל תביעה בקשר עם האמור לעיל תוגבל לסכום שקיבלנו כתשלום מן המורה בגין הלימוד אותו נושא לימוד אשר בעקבותיו ו/או בקשר אליו צמחה התלונה ו/או התביעה. בכל מקרה, לא אנחנו ולא והספקים והמפיצים שלנו נהיה אחראים לאובדן או נזק כלשהו שאינו צפוי לנבוע באופן סביר ממתן השירותים על ידינו.


שימוש בשירותים בשם עסק

אם אתה משתמש בשירותים שלנו בשם או מטעם עסק כלשהו, אתה מצהיר בזאת שהינך שלוח של עסק כאמור, שיש לך סמכות לחתום ולהתקשר בעסקאות איתנו ועם הצד השני (מורה או תלמיד, בהתאם לנסיבות) ושמעשיך (ומחדליך) מחייבים את העסק לכל דבר ועניין ובכלל זאת להתחייב לתנאי שימוש אלו. אנא שים לב שבמידה שנתת הצהרה שאינה נכונה ו/או יתברר כי לא היית מוסמך להתקשר בעסקה בשם העסק, אתה תהיה אחראי באופן ישיר לכל מעשה ומחדל, תוצאה ו/או נזק שייגרמו בקשר לכך ותשפה אותנו בגין כל תביעה, טענה או דרישה של צד שלישי אשר תופנה אלינו בקשר עם האמור.


הסכמה לקבלת חומרי פרסום

אנו עשויים לשלוח לך הודעות ומידע אחר בקשר לשימוש שלך בשירותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של חלק מההודעות הללו בהתאם לפרוצדורה הקבועה להלן. אנא שים לב כי בעת הרישום ניתנת לך האפשרות לסמן כי אינך מעוניין לקבל דברי פרסומות מאיתנו ו/או מאחרים. אם לא סימנת כי אתה מבקש שלא לקבל פרסומים, הנך מאשר כי הנך מודע לכך שבעת רישומך לאתר, נתת הסכמתך באופן מפורש וחד משמעי לקבל דברי פרסומת, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – "חוק התקשורת"), מאיתנו ו/או מאחרים, וזאת באמצעות קבלת דוא"ל ((Email , מסרון (SMS), או בדרך אחרת, והנך מצהיר בזאת כי אתה מעוניין לקבל דברי פרסומות כאמור. אם הינך מעוניין להפסיק לקבל דברי פרסומת מהאתר, אתה יכול לעשות זאת ע"י שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת contact_us@lessoons.co.il או למלא את הטופס הייעודי המופיע באתר בקישור הבא https://www.lessoons.co.il/users/settings/notifSettings. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אנו לא נהיה אחראים בשום אופן על כל דבר פרסומת שיישלח לך ע"י מי מהספקים המפרסמים את שרותיהם ו/או מוצריהם באמצעות האתר, לרבות ומבלי להגביל במקרה בו ספק שירות ו/או מוצר כלשהו ישמור על דעת עצמו את הפרטים שלך שקיבל דרך האתר ויעשה בהם כל שימוש אחר שלא באמצעות האתר. לפירוט ההוראות החלות בדבר איסוף מידע, אנא ראה את מדיניותנו בדבר הגנת הפרטיות, המפורסמת בקישור הבא https://www.lessoons.co.il/מדיניות-פרטיות.


מורה במסלול ללא תשלום באתר

בתור מורה רשום באתר לבחירתך מסלולים בתשלום חודשי ומסלול חינמי ללא תשלום חודשי. במידה ובחרת במסלול החינמי, אתה תתבקש במקום התשלום לספק הטבות מיוחדות לתלמידי האתר. ההטבות שתידרש לספק יוצגו עבורך במעמד בחירת התכנית בעמוד התכניות בקישור הבא: https://www.lessoons.co.il/תכניות.
אנחנו עשויים לשנות את מרכיב ההטבות שתידרש לתת לתלמידי האתר מעת לעת. אתה תקבל על כך הודעה ובנוסף ההטבות העדכניות יופיעו תמיד בקישר עמוד התכניות כאמור. משתמשים הרשומים לגישה לאתר יוכלו לפנות אליך על מנת לתאם שיעורים. משתמשים רשומים יקבלו את פרטי הקשר הישירים שהזנת בפרופיל המורה שלך. בכל פעם שתקבל פניה מתלמיד של האתר אנחנו נתזכר אותך על ההטבה שיש להציע לו, לדוגמה 50% הנחה לשיעור נסיון ראשון (השעה הראשונה בלבד). במידה ותלמיד יציג לך כרטיס תלמיד של האתר ולא תספק לו את ההטבה שהינה חלק מהמסלול אליו אתה רשום, אנחנו עשויים להרחיק אותך לצמיתות מהאתר.

כחלק מהנגשת השירות בנוחות למורה, אחד מערוצי התקשורת המרכזיים בנינו לבין המורה הינו יישומון המסרים - WhatsApp. אנחנו עשויים לשלוח לך הודעות חשובות באמצעותו ואתה מצהיר על כך שאתה מודע שללא החזקת חשבון WhatsApp פעיל אתה עלול לפספס מידע חשוב מאיתנו על אופי השירות ועדכונים נוספים, אם אינך מחזיק חשבון פעיל ותבחר בכל זאת להשתמש באתר לא תוכל תבוא לחברה בטענה ו/או תביעה על הודעות חשובות שלא קיבלת.

חברת lessoons פועלת במודל חדשני המאפשר לך להתקדם בדירוג באתר באופן אקטיבי ללא תשלום וזאת על מנת מצד אחד לתגמל מורים מצויינים ומהצד השני להציע לתלמיד את נותני השירות הטובים והפעילים ביותר. הדירוג שלך באתר נקבע לפי מספר פרמטרים, כשהמרכזי בינהם הינו כמות התלמידים המרוצים של האתר שקבעו איתך שיעור או לומדים איתך בזמת אמת. במהלך השימוש בממשק האתר ו/או בערוצי התקשורת האוטומטית ו/או ידנית של החברה באמצעות יישומונים חיצוניים כמו WhatsApp, Messenger וכו, אנחנו עשויים לשאול אותך על סטטוס ההתקשרות שלך עם תלמידים הרשומים לאתר. אתה מתחייב בזאת לענות בכנות ולמסור מידע נכון. למערכת האתר כלים נוספים למדוד את מספר התלמידים הפעילים ו/או שקבעו איתך, אתה נשאל לצורך וידוא נוסף. במידה ויתגלה כי השתמשת לרעה במערכת מיוחדת זו ומסרת מידע לא נכון אנחנו עשויים להרחיק אותך לצמיתות מהאתר.

אתה מצהיר ומתחייב שכל הפרטים אותם אתה מפרסם לגבי עצמך והשירות שאתה מציע נכונים, עדכניים ואינם מטעים בכוונת תחילה. אם יתגלה אחרת אנחנו עשויים להרחיק אותך מהאתר לצמיתות. במידה ואינך זמין להעביר עוד שיעורים עליך להקפיא או למחוק את הפרופיל שלך מהאתר. במידה ושינית רכיב בשירות אותו אתה מציע, על אחריותך לעדכן זאת בפרופיל המורה שלך באתר בהקדם האפשרי. במידה ותלמיד יבוא בטענה ו/או תביעה על תוצאה שנגרמה לו בעקבות מידע שגוי שפרסמת לגבי עצמך או במהלך השיעורים איתך או מכל סיבה אחרת בהתקשרות איתך אתה תישא במלוא האחריות אל מול התלמיד ולא תוכל לבוא בשום טענה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא.


שירות בתשלום / ללא תשלום לתלמיד

אתר lessoons כאן בשביל לעזור לך ללמוד עם המורים הפרטיים הטובים ביותר עבורך ולהצליח במטרות שלך, תוך מתן שירות לקוחות נעים ובאיכות גבוהה. במידה ונתקלת בקושי בקבלת השירות או חלקים ממנו, או לכל שאלה אחרת בבקשה פנה לשירות הלקוחות שלנו ונשמח לעזור. השירות לתלמיד עובד במודל ״freemium״ - חלק מהמורים פתוחים עבורך בחינם ליצירת קשר וקביעת שיעורים ללא הרשמה, בשביל לפתוח את הגישה לשימוש מלא באתר עם כל המורים יש להצטרף ולרכוש מנוי ״כרטיס תלמיד״. עם הכרטיס מגיעות הטבות מיוחדות למחזיקי הכרטיס המפורטות במעמד ההצטרפות. ניתן לבחור בין מנוי חודשי מתחדש אוטומטית לבין רכישת מנוי לשנה לא מתחדש. מנוי מתחדש הינו ללא התחייבות וניתן לבטלו בכל עת דרך האתר לתלמיד בכתובת lessoons-il.com. כשסיימת להשתמש בשירות באחריותך לבטל את מנוי כרטיס התלמיד. במקרה בו ביטלת את הכרטיס לא תחוייב עוד והגישה שלך תיפסק בתום תקופת הזמן שנותרה. החברה תספק לנרשמים לשירות חשבונית מס קבלה באמצעות דואר אלקטרוני אותו יש להזין במעמד התשלום ו/או הרישום. האחריות לספק חשבונית מס קבלה עבור השיעורים עצמם הינה של המורה שסיפק את השירות בלבד.

השימוש בשירות הינו בכפוף להסכמתך לתקנון זה. השימוש למשתמשים שגילם פחות מ18 הינו בכפוף לקבלת אישור הורה או אפוטרופוס חוקי שקראו ואישרו תקנון זה.

התחייבות להחזר כספי במקרה שלא מצאת מורה מתאים - במידה ולא ביצעת שיעורים כלל עם המורים מהאתר או ביצעת שיעור אחד בלבד שלא היית מרוצה ממנו, אתה רשאי לקבל החזר כספי מלא על התשלום האחרון שלך לאתר. על מנת לקבל את ההחזר יש לבקש זאת מפורשות ממחלקת שירות הלקוחות.

במקרה של התנהגות בלתי הולמת כלפי אדם אחר ו/או התנהגות לא אתית/חוקית כמו בקשה ממורה להחליף אותך במבחן מעשי או להכין עבורך מטלה מלאה או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי - lessoons רשאית למנוע, להגביל ו/או להרחיק אותך מהשימוש באתר לצמיתות.

אין לעשות כל שימוש בפרטי המורים הרשומים לאתר ו/או בכל מידע אחר באתר שלא לצורך למידה עם מורים פרטיים עבורך או עבור אדם אחר בשבילו אתה רוכש את השירות. שימוש באתר שלא לצרכים אלו, לדוגמה לטובת העתקת מידע, גיוס מועמדים או שיווק של השירותים שלך למורים באתר, בקשה לא אתית/חוקית ממורה כמו להחליף אותך במבחן או לעשות עבורך מטלה מלאה, או כל שימוש אחר שאינו השימוש לו מיועד האתר (צריכת שיעורים פרטיים), מהווה הפרה של תקנון זה. במקרה שתפעל כך תורחק מיידית מהאתר ולא תהיה זכאי להחזר כספי, בנוסף אנחנו עשויים לפתוח בהליכים משפטיים נגדך.

הנך מצהיר ומתחייב שלא להעתיק נתונים שמופיעים באתר או נשלחו אליך ע״י מערכות האתר לרבות ע״י הצ׳אט בוט (מערכת אוטומטית לשליחת הודעות) של החברה באפליקציות מסרים חיצוניות כגון WhatsApp, Messenger ואו כל ממשק אחר, לא ידנית ולא אוטומטית ע״י תוכנה מכל סוג.

lessoons עושה את מירב המאמצים האפשריים על מנת לשמור על דיוק המידע המפורסם ע״י המורים באתר, אמיתות הכישורים של המורה, פרטי ההתקשרות והזמינות וכל מידע אחר שמפרסם המורה לגבי עצמו, אך איננה בשום פנים ואופן מתחייבת לזאת. החברה תעשה את מירב המאמצים האפשריים לתקן אך לא תישא באחריות לכל מידע שגוי שיסופק על ידי מורים הרשומים לאתר. נכונות המידע שהמורה מפרסם הינו באחריותו הבלעדית של המורה ואימות המידע מולו הינה באחריותך בלבד. במידה ונתקלת במידע לא נכון שפרסם אחד המורים בבקשה צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

אנחנו מכבדים את פרטיותך ומתחייבים שהפרטים האישיים שלך ישמשו לצורך מתן השירות בלבד. כשתפנה למורה באתר ו/או למערכת האתר על מנת לקבל שירות מציאת מורה, פרטי הקשר שלך כגון מספר טלפון ו/או מייל ישמרו במערכת האתר. בשביל לספק לך שירות למציאת מורה אנחנו עשויים לשלוח את פרטי הקשר שלך למורים פרטיים הרשומים באתר. עם כרטיס תלמיד פעיל, כשתפנה למורה באתר תקבל את פרטי הקשר הישירים שלו והוא יקבל את פרטי הקשר הישירים שלך.

יחד עם כרטיס התלמיד, אתה מקבל את הזכות לרכוש שיעורי נסיון (שעה ראשונה) עם מורים חדשים ב50% הנחה עם המורים המשתתפים. זכות זו ניתנת לך ישירות מהמורה ובאחריותו לספק לך אותה. זכות זו ניתנת למימוש עם הרוב המוחלט של המורים באתר המשתתפים במסלול זה. למורים המשתתפים יש סימון בולט וברור עם טקסט גדול של המחיר המוזל לשיעור הראשון על גבי כרטיס המורה בעמוד תוצאות החיפוש. אתה מתחייב להשתמש בהנחה לשיעורי הנסיון באופן הוגן למטרת החלפת מורים לא מתאימים או לקחת מורה בתחום חדש. במידה ו lessoons תעריך כי אתה עושה שימוש לרעה בשירות מיוחד זה היא רשאית לבטל את כרטיס התלמיד שלך והגישה שלך לאתר. ההנחה לשיעורי הנסיון הינו קונספט מיוחד ש lessoons יצרה עבורך, התלמיד, בו המורה שמקבל שירות מהאתר צריך בתמורה לתת הנחה מיוחדת לתלמידי האתר. אנחנו עושים את מיטב המאמצים על מנת לוודא שהמורה עומד במודל ומבין אותו ומציע את שיעור הנסיון המוזל, אך לעתים נדירות יכול לקרות מצב בו מורה לא מבין את המודל או מכל סיבה אחרת לא מספק את ההטבה. במקרה נדיר זה בבקשה צור קשר עם שירות הלקוחות, לרוב לאחר בירור והדגשה נוספת המורה מבין את המודל ומציע את ההטבה בשמחה. במקרה בו המורה לא מספק את ההטבה בשיעור הנסיון, אתה רשאי להחזר כספי עבור התשלום האחרון שלך לאתר. על מנת לקבל את ההחזר עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו ונטפל בזה עבורך בהקדם האפשרי. איננו מתחייבים שכל המורים יעמדו במודל בכל הפעמים, אבל אנחנו כן מתחייבים לקחת אחריות מלאה ולבצע החזר באופן מיידי על התשלום האחרון שלך, להסיר את המורה מהאתר ו/או לשלוח לו התראה לפני הסרה ולעשות את מירב המאמצים האפשריים על מנת שזה לא יקרה שוב. אתה מוותר על הזכות לבוא בטענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

האתר מאפשר למורים פרטיים להירשם ולהציע את השירות שלהם לתלמידי האתר. באתר רשומים אלפי מורים המציעים את עצמם לתלמיד כנותני שירות עצמאיים. המורים מפרסמים באתר מידע לגבי השירות שלהם כגון: מחיר השירות, תיאור מילולי לגבי עצמם ואופי השירות אותו הם מציעים, השכלתם והמוסד בו למדו, עיר מגוריהם, מספר הטלפון ודרכי התקשרות נוספות, ניסיון עבר במתן השירות, הטבות וחבילות, מקום ואופן המפגש בו יספקו את השירות (אונליין או פרונטלי), נושאי לימוד אותם הם מסוגלים ללמד ועוד פרטים אותם מפרסמים המורים באתר לגבי עצמם ועצם זמינותם למתן השירות כפועל יוצא מן הפרסום הפעיל שלהם באתר, לרבות תוכן השיעורים המועברים ע״י המורה (להלן: ״פרטי המורה״). החברה עושה כל שביכולתה על מנת לוודא שפרטי המורה נכונים ועדכניים ליום מתן השירות לתלמיד ובאופן כללי, אך בשום פנים ואופן אינה מתחייבת לזאת. אתה מצהיר בזאת שאתה מודע לכך שזו אחריותך לאמת את פרטי המורה אל מול המורה ולבחור את המורה המתאים לך לפי שיקול דעתך הבלעדי לאחר ששוחחת איתו, בין אם האתר ו/או צוות האתר המליצו על המורה ובין אם לא. אתה מתחייב בזאת שכל טענה ו/או תביעה שתהיה לך בקשר לנכונות ו/או עדכניות פרטי המורה תופנה ישירות כלפי המורה כנותן השירות ומוותר בזאת על הזכות לתבוע ו/או לבוא בטענה כלפי החברה בעניין זה. החברה מספקת פלטפורמה לחיבור בין התלמיד לנותני השירות להם אחריות כלפי המידע אודות השירות אותו הם מציעים ומפרסמים באתר. במקרה בו פרטי המורה מתבררים כלא עדכניים, נכונים או מטעים לאחר בירור שלך וכתוצאה אתה לא מוצא עוד ערך ולא מעוניין להשתמש יותר בשירותים של האתר אתה רשאי לקבל החזר כספי מלא עבור התשלום האחרון שלך לאתר.

lessoons עושה את מירב המאמצים האפשריים על מנת לוודא שהמורים באתר אכן זמינים למתן שירות (שיעורים פרטיים) ביום בו תבקש אותו או בכל מועד אחר, אך היא אינה מתחייבת לזאת. המורים הפרטיים הינם נותני שירות עצמאיים ובאחריותם הבלעדית להסיר או להקפיא את הפרופיל שלהם מהאתר במידה ואינם זמינים ללמד כרגע (להלן: ״זמינות המורה״). התלמיד מוותר בזאת על הזכות לבוא בטענה ו/או תביעה של החברה בעניין זמינות המורה. במקרה זה אתה רשאי לקבל החזר כספי מלא עבור התשלום האחרון שלך לאתר.

ההתקשרות והתשלום בין התלמיד למורה מבתצעת ישירות בינהם. lessoons אינה צד בהתקשרות זו ולא בשום הסכם אחר שבין תלמיד למורה.

לפני בחירת המורה וקביעת השיעור, עליך לברר אל מול המורה כי הוא אכן עומד בדירשות שלך, לפי שיקול דעתך הבלעדי. החברה אינה מתחייבת שהמידע שתקבל מהמורה בזמן השיעור או בכל זמן אחר או בכל שירות אחר שיסופק ע״י מורים הרשומים לאתר יהיו מדויקים, מבוססים, נכונים או מלאים ואתה מוותר בזאת על הזכות לבוא בטענה ו/או תביעה כלפי החברה על תוצאה שנגרמה לך מהתבססות על מידע שקיבלת מהמורה בשיעור ו/או במהלך ההתקשרות עימו. כאשר אתה קובע שיעור פרטי עם מורה אתה צורך שירות ישירות ממנו, המורה הינו נותן שירות עצמאי שעובד מולך ישירות ונושא באחריות המלאה למידע אותו הוא מספק לך.

עם השקתן של תכונות חדשות בפלטפורמה או מכל סיבה אחרת אנחנו רשאים לשנות את הוראות תקנון זה. אם יבוצעו שינויים מהותיים נפרסם על כך הודעה בדף הבית של האתר. הנוסח העדכני של תקנון זה יהיה זמין עבורך תמיד דרך קישורים לתקנון המופיעים באתר. המשך השימוש שלך בשירות לאחר עדכון התקנון מעיד על הסכמתך לגרסה העדכנית ביותר שלו. אם אינך מסכים להוראות התקנון העדכני עליך להפסיק את השימוש באתר ובכל שירות אחר שמספקת לך החברה.

במטרה לשפר את הערך לתלמיד או מכל סיבה אחרת אנחנו עשויים ורשאים להוסיף או להסיר תכונות מהשירות, לשנות את השירות, ממשק המשתמש, התכנים וכל היבט אחר בשירות מבלי צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות או לא להיות לשביעות רצונך. אם אינך מרוצה עוד מהשירות, עליך לבטל את המנוי לשירות ולא תוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא זה.


מידע כללי על תנאי שימוש אלה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנא שים לב שלא כל התנאים אשר יחולו על השימוש שלך בשירותים או באתר מפורטים כאן, וחלקם יפורטו במקומות המיועדים לכך. תוכל לראות אותם לפני שהינך מסכים להם. הסברים נוספים על אפשרויות תגמול ושיטות דירוג של משתמשים יוסברו לך תוך כדי השימוש באתר, במידה ואלו יהיו רלוונטיים אליך. כל הוראה, הנחיה, תנאי או הסבר אשר ניתן לך בקשר עם השימוש בשירותים ואינו מצוין בתנאים אלו, משולב כאן על דרך ההפניה, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.
אם אינך מסכים לתנאים אלו או לשינויים בתנאים ובהגבלות בשירותים, כדאי שתפסיק להשתמש בהם. תנאי שימוש אלה חלים על ומגדירים את מערכת היחסים בינך וביננו, הם אינם יוצרים זכויות לטובת צד שלישי כלשהו. אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו (כגון נקיטת פעולה בעתיד). אם יתברר שתנאי מסוים אינו ניתן לאכיפה, אזי לא תהיה לכך כל השפעה על תניות אחרות, ובכל מקרה, תנאי כזה יפורש באופן בו ישקף בצורה האכיפה המקסימאלית את הצדדים האמור בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה ומהשירותים או בקשר אליהם יחולו דיני מדינת ישראל. מוסכם בזאת על ידינו ועל ידך, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל התביעות הנובעות מתנאי שימוש אלה או השירותים או קשורות להם ידונו רק בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב